Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

De Ommelanden, of 'laagland' van Nederland, is historisch belangrijk vanwege de gelijke bezetting onder Fries, Saksen en andere groepen. De drie historische wijken van Ommelanden zijn Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. In de hele Ommelanden worden nu Nedersaksische dialecten gesproken, terwijl in de dorpen van het Westerkwartier nog gedeeltelijk Fries wordt gesproken. De provincie Groningen is de dunstbevolkte van Nederland, met 251 inwoners per km².

Link toevoegen

Link toevoegen